başlık parası

BAŞLIK PARASI
Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumlar arasında ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Toplumsal cinsiyet, kişinin içinde bulunduğu toplumda aileden başlayarak ve aile dışındaki çevresini örnek alarak öğrenmektedir. Bu da hem erkeklerin hem de kadınların yaşayışını biçimlendirmektedir. Geçmişten başlayarak günümüze kadar süregelen evliliğin yapısı ve evliliğe olan yaklaşımda buna paralel olarak değişmiştir. Evlilik çağında olanların, evlilik öncesi ve sonrasında toplumsal cinsiyete olan yaklaşımı ve düşüncesini açıklamakta fayda var. Okumaya devam et “başlık parası”