Tazminat Dönemi Gazeteler

Tanzimat dönemine ait olan gazetelerin isimleri ve kaç yılında çıkarıldıkları ve kimler tarafından çıkarılmış olduğuna dair bilgi veriliyor.

Takvim-i Vekayi (1831) : Başyazarı  Esat Efendi

Ceride-i Havadis (1840) : William Churchill

Tercüman-ı Ahval 1860 :  Agâh Efendi, Şinasi

Okumaya devam et “Tazminat Dönemi Gazeteler”