Türk Edebiyatında İlkler

Türk edebiyatında yazılan ilk eserler ve bunların hangi eserlerin olduğu ve kimler tarafından kaleme alınmıştır.

 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
 • İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’danTelemak /1859
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 • İlk gerçekçi (realist) roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah”
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
 • İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi
 • İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
 • İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat
 • İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez  kullanan  ilk Türk gazeteci : Şinasi
 • İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap
 • İlk hikaye  : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
 • İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
 • İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra
 • Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : BoccaioDecamkeron
 • Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes/Don Kişot

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir