Okullarda Dramatizasyon Çalışmaları

okullarda dramatizasyon çalışmaları adlı yazıda çocuklar için hazırlanan drama(tiyatro) çalışmalarında ne yapmalı ve nasıl bir yol izlenmeli, nelere dikkat edilmeli bunlara yönelik bilgiler barındırmaktadır.

Okullarda Dramatizasyon Çalışmaları

Öncelikle dramatizasyon ne demektir. Onu açıklayalım.

Dramatizasyon, hareket,konuşma, taklit gibi unsurlardan yararlanarak doğa ve toplum olaylarını hayali bir ortam içinde canlandırılması etkinliğine dramatizasyon denir.

Görülen, okunulan ve yaşanılan şeylerin kişisel olarak veya kümeler halinde canlandırılıp oynanması (dramatize edilmesi) çocukların yaratma, canlandırma ve hareket etme ihtiyaçlarını etkili bir biçimde karşılamaktadır. Dramatizasyon, çocukların yaşamlarındaki birçok yönünü kapsar, sokakta, evde, okulda oynadıkları oyunların çoğu kendi kendine gelişen veya yansıtmaya dayanan birer dramatizasyon örneği sayılabilir. Bu tür etkinliklerin çocukların genel gelişimleri açısından katkı sağlamaktadır.

Çocukların çok küçük yaşlarda iletişim yolu da duygu ve düşüncelerini anlatması mimik ve hareketlerle olur. Kısaca çocuk, hareket kabiliyeti kazanması ile oyunlarla vakit geçirmeye başlar ve bu sayede yeni şeyler de öğrenmiş olur. Dramatizasyon, çocukların iletişim açısından gerekli beceriler kazanmaları ve kazanmış oldukları becerileri olumlu bir şekilde geliştirmeleri açısından önemlidir.  Anaokulu ve ilkokul zamanında çocuklar için yürütülecek olan dramatizasyon çalışmaları çocukların duygu ve düşüncelerini daha istekli bir şekilde aktarabilmesine ve hayal gücünün daha da gelişmesine katkı sağlayarak hem çocuğun kendisi için ve toplum için birçok açıdan olumlu alışkanlıklar elde etmesi sağlanmış olacaktır.


Dramatizasyon Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Esaslar

Her bireyin yaşantısı, ilgisi, yeteneği, kavrayışı ve bilgi seviyesi birbirinden farklı olduğu için dramatizasyon çalışmalarını planlarken ve yürütülürken ortak olarak uymaları gereken bazı esaslar vardır.

  • Çocukların dramatizasyon çalışmalarında yorumlama yeteneklerinin, hayal güçlerinin gelişim gösterebilmesi için öğretmenlerin arka planda kalması gerekir. Burada öğretmen sadece gözetleyici ve yol gösterici olması gerekmektedir.
  • Seçilecek olan dramatizasyon çalışması öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre uygun düzeyde olmalıdır.
  • Dramatizasyon çalışmasının bir amaç değil, bir araç olarak ele alınıp buna göre hareket edilmelidir.
  • Öğretmen, heyecanlı, çekingen ve topluluk karşısına çıkmakta zorlanan öğrencilerin bu gibi sorunlarını giderme yoluna gitmelidir.
  • Öğrencilere dramatizasyon yoluyla sadece ders açısından bilgi verilmemeli, bu nedenle seçilecek olan dramatizasyon çalışması öğrencilerin düzeyine uygun ve onlara birçok konuda katkı sağlayacak bir çalışma olmalıdır.
  • Dramatizasyon çalışmasında, sahnedeki araç-gereç vb şeylere fazla önem verilmemelidir. Çünkü canlandırılacak oyunda bu tür şeyler çok basit tarzda olması daha iyi olacaktır.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir