Bilgisayarın tarihi gelişimi

Bilgisayarların Tarihi Gelişimi

Bilgisayarların tarihini incelediğimizde 3 kuşak karşımıza çıkmakta:
1.mekanik kuşak
2.elektronik kuşak
3.mikroişlemci kuşak

Mekanik kuşak işlemlerin mekanik çarklar ya da kollar yardımı ile gerçekleştirdiği dönemi ifade eder. Bilgisayarların atası olan Abacus; önceleri çamurdan yapılmış bir tablet ve içerisinde dizili küçük taşlardan oluşurken daha sonra dışı çerçeveli ve içerisinde küçük taşlardan ya da boncuklardan oluşan basit bir alet halini almıştır. Abacus, boncukların pozisyonuna göre farklı değerler göstermekte ve hesaplama, boncukların cetvel setine göre hareketiyle sağlanmaktadır. Önceleri Mısır ve Romalılar tarafından kullanılan bu alet zamanla bütün dünyaya yayılmıştır. Şu anda abaküs ilkokullarda matematik dersinde kullanılmaktadır.

Abaküs’ten sonra bilgisayarların gelişiminde dönüm noktası olan bir başka olay M.Ö. 876’da sınıf için bir sembolün kullanılmasıdır. 1614 yılında yayınlanan logaritma tablosu ile büyük sayılar üzerinde işlemler yapılmasına olanak sağlamıştır. 1642 yılında Pascal, PASCALINE adı verilen bir mekanik hesaplayıcı tasarlar. PASCALINE, on bölümden ve birçok dişli çarktan oluşmaktaydı. Her bir çark 10 dönüş yaptığında hemen solundaki çark dönmeye başlar. Bu sistem hala kullanılmaktadır ve tüm mekanik hesaplayıcıların temelini oluşturmaktadır. 1694 yılında Gotfried Leibniz, sayıları ikili sistemde gösterebilen bir hesap makinesi yapmıştır. 1854 yılında George Bole, elektronik bilgisayarların gelişiminde büyük rol oynayacak olan mantık kuramını geliştirmiştir. Boolean cebiri denilen bu sistem 0 ve 1’lerden oluşmakta ve mantıksal olarak çalışmaktadır. 1890’da Herman Hollerith, delikli kartlar kullanılarak verilerin işlendiği Hollerith Tabulatör (listeleyici) tasarlanmıştır ve ABD Nüfus Bürosu’nun veri hesaplamaları bu sayede 10 yıldan 2,5 yıla düşmüştür.

1941 yılında Konrad Zue tarafından elektrik motorları ile çalışan mekanik bir bilgisayar üretilmesi bilgisayarların gelişiminde elektronik kuşağa geçişi başlatmıştır. 1943’de Alan Turing, COLOSSUS denilen özel amaçlı elektronik vakum tüpleri kullanan bir bilgisayar geliştirmiştir. 1944’de Harvard Üniversitesinde ASCC MARK I (Automatic Sequence Controlled Calculator) denilen bir bilgisayar geliştirilmiştir. MARK I, tamamı elektronik olmayan genel amaçlı bir bilgisayardı. Bu makine 23 haneli iki sayıyı 4.5 saniyede çarpabiliyordu ve 14m uzunluğunda 2.4m yüksekliğinde olup üzerinde 800 km. uzunluğunda kablo kullanılmıştı.1946’da Pensilvanya Üniversitesinde ENIAC(Elektronics Numerical Integrator and Calculator) geliştirildi. Anahtar setlerinin, fişlerin ve soketlerin değiştirilmesi esasına göre çalıştığından ilk genel amaçlı bilgisayardır. 70 bin direnç, 10 bin kondansatöri, 18000 lambadan oluşmakta idi. 1946’da Dr. Von Neumann ve arkadaşları tarafından programı bellekte saklayabilen ilk bilgisayar olan EDVAC(Elektronic Discrete Variable Automatic Computer) geliştirildi. 1948’de ilk transistor Bell laboratuvarlarında geliştirildi, 1951’de UNIVAC 1 adlı ilk ticari amaçlı bilgisayar geliştirildi. Bütün komutlar ve veriler 0 ve 1 şeklinde depolandı. 1958’de Entegre devreler geliştirildi. 1960’larda depolama için manyetik çekirdek hücreli bellekler kullanılarak bilgilere doğrudan erişim sağlandı. 1960’ların ortasında IBM sistem 360 bilgisayarı piyasaya sürüldü. Ayrıca DEC firması da ilk klavye ve fareye sahip PDP-1 makinesini geliştirdi.

INTEL firması kuruluşundan 3 yıl sonra 1971 yılında ilk mikroişlemci olan ve 4 bitlik 45 komutu anlayabilen 4004 işlemcisini üretti ve kullanıcılara sundu. Böylece bilgisayarlarda mikroişlemci kuşağına geçilmiş oldu. 4004 işlemcisini 4040 izledi. İlerleyen yıllarda 8008, 8080, 8085, 8086 gibi çeşitli mikroişlemciler INTEL firması tarafından piyasaya sunuldu. 80 serisi işlemciler 80286, 80386 ve 80486 işlemcileri ile son bulmuştur. INTEL firması 80486 işlemcisinden sonra Pentium serisi işlemcilere geçiş yapmıştır. INTEL firması dışında mikroişlemci üreten firmalar AMD, Cyrix, AlphaDEC, Hp, Mips, SUN Sparck ve Nexgen…Centaur Technology, Elbrus International, Evergreen Technologies, IDT, National Semiconductor Corp, Rise Technology, SIS, ST Microelectronics, Sandpile.org, Texas Instruments, Transmeta, ZF Micro Devices dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir