Türk edebiyatında ilk roman, gazete, tiyatro, şiir…

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER:

İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

İlk gerçekçi (realist) roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah”

İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi

İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren

İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat

İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez

kullanan ilk Türk gazeteci : Şinasi

İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

İlk hikaye : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil

Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati

Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra

Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio Decamkeron

Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes/Don Kişot

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir