Şinasi’nin hayatı (1826-1871)

ŞİNASÎ (1826-1871)

Hayatı:

Şinasi olarak bildiğimiz ve Tanzimat edebiyatının ilk kurucusu ve önemli isimlerinden biri olan İbrahim Şinasi, 1826 yılında İstanbul’da doğmuş, İbrahim Şinasi’nin babası Mehmet Ağa, Şinasi küçük yaştayken savaşta şehit düşmüştür. Annesi Esma Hanım’ın desteğiyle Mahalle mektebinde ve Fevziye mektebinde okumuştur. Tophane kalemine girmiş ve burada fen bilimlerinin yanında birkaç dil öğrenerek dini bilgilerde de kendini geliştirmiştir.

Şinasi, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasında yer alarak 1849’da Reşit Paşa’nın önerisi üzerine Paris’te maliye okumuş. Daha önceden de edebiyata olan ilgisi, Paris’te tanıştığı bazı edebi şahsiyetlere olan hayranlık ve onlarla olan samimiyeti edebiyata olan ilgisini daha da katlamıştır. Şinasi, Paris’te gördüğü beş yıllık eğitimden sonra İstanbul’a geri dönerek edebiyata olan ilgisini devam ettirmiş. İstanbul’da sadrazam olan Reşit Paşa, Şinasi’yi Meclis-i Maarife atamıştır. Ancak Reşit Paşa’nın yerine sadrazamlığa Ali Paşa getirilmiştir. Şinasi, Ali Paşa tarafından, sakal kestirme meselesinden dolayı görevinden atılmıştır. Bundan bir sene sonra tekrar sadrazamlığa gelen Reşit Paşa, Şinasi’yi görevine geri aldırmıştır. 1863’te Genç Osman taraftarlarına yön veren yazılar yazdığı, devletin işlerini eleştirdiği gerekçesiyle tekrar görevinden atılmış ve Reşit Paşa’nın ölümüyle de devlet işlerinden uzaklaşmıştır. Bundan böyle edebiyata yönelen Şinasi,

İlk batılı şiir örneklerini barındıran Tercüme-i Manzume’yi yazmıştır.

Türk edebiyatında ilk tiyatro olan           “Şair Evlenmesi” yazmıştır ve yayımlamıştır.

1860 yılında Agâh Efendi ile beraber “Tercüman-ı Ahvâl” gazetesini çıkarmıştır.

1862 yılında ise “Tercüman-ı Ahvâl” den ayrılarak tek başına önemli şahsiyetlerin yazılar yazdığı “Tasvir-i Efkâr” gazetesini çıkarmıştır. Bu yıl içerisinde de yazdığı bazı şiirleri “Müntehabat-ı Eş’ar” adlı kitapta bir araya getirmiştir.

“Durûb-ı Emsâl-i Osmâniye” adlı eserini 1863 yılında yazmış. Atasözlerini barındıran bu eseri kendi kurmuş olduğu matbaasında basmış ve yayımlamıştır. Kendi eserlerinin yanında birçok eserinde yayımlanmasında çaba sarf etmiştir.

Şinasi’nin kurmuş olduğu “Tasvir-i Efkâr” gazetesini 1865 yılında Namık Kemal’e devrederek Paris’e gitmiş. Bu arada sözlük çalışmalarında bulunarak dört yıl Paris’te kalmıştır.

Şinasi, İstanbul’a döndükten sonra kendince sakin bir hayat sürdürmüş. Edebiyatımıza eskiyi yıkmak yerine eskiye yeni şeyler katmış olan sanatçı edebiyatımızın gelişmesinde önemli çalışmaları olmuş. Gelecek kuşağa da örnek bir şahsiyet olmayı başarmıştır.

İbrahim Şinasi, 1871 yılında yaşamış olduğu Beyin Tümörü rahatsızlığından dolayı vefat etmiştir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir