Tanzimat dönemi gazeteler

TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER:

Takvim-i Vekayi (1831) : Başyazarı Esat Efendi
Ceride-i Havadis (1840) : William Churchill
Tercüman-ı Ahval 1860 : Agâh Efendi, Şinasi
Tasvir-i Efkâr (1862) : Şinasi
1865’ten itibaren iki yıl da Namık Kemal
Ayine-i Vatan : Eğribozlu Mehmet Arif Bey
Muhbir (1867) : Ali Suavi
Hürriyet (1868) : Namık Kemal ve Ziya Paşa
İbret (1871) : Namık Kemal
Devir (1872), Bedir (1872) : Ahmet Mithat
Tercüman-ı Hakikat (1878) : Ahmet Mithat
Mizan Gazetesi (1886) : Mizancı Murat Bey
İkdam Gazetesi (1894):Ahmet Cevdet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir